• 5 způsobů, jak pomoci vlastním zaměstnancům držet krok s digitální transformací  Digitální transformace ovlivňuje a mění všechna odvětví napříč obory, dotýká se nejen automobilového průmyslu, spotřební elektroniky, urbanistiky a stavebnictví, ale i oděvního průmyslu, kosmetiky a potravinářství. Pro organizace, které chtějí určovat kurz, kudy se obor bude ubírat, je digitální transformace dnes nutností nikoli pouhou optimalizací i z pohledu lidského kapitálu. Zde je 5 přístupů společných všem organizacím, které pomáhají vlastním zaměstnancům držet krok s digitální transformací.

  I segment spotřebního zboží je právě uprostřed těchto výrazných digitalizačních změn, jako tomu bylo v oděvním průmyslu před několika lety. Je zcela na místě označovat značky jako Nike, Adidas nebo Reebook za technologické značky, než aby to byli pouze značky oblečení (značky oděvního průmyslu). Značky jako Coca Cola, L'Oréal lnebo Unilever se ubírají stejným směrem. Tato digitální (r)evolucese se dotýká všech organizací ve všech odvětvích, tedy i všech jejich zaměstnanců. 

  Coca-Cola nedávno změnila hlavní fokus vlastního leadership týmu tak, aby se zejména zaměřil na růst, inovace a digitální řešení. Společnost Unilever získal v roce 2016 v nové akvizici za 1 miliardu dolarů mladý start-up Dollar Shave Club, ve snaze zavést nový model prodeje předplatného. Dalším příkladem digitální transformace může být i společnost L'Oréal, která uskutečnila strategickou investici do Founders Factory, což je digitální sturt-up akcelerátor. 

  Jak se tedy dotýká digitální transformace přímo zaměstnanců? Základem úspěchu těchto nových myšlenek a přístupů jsou nové schopnosti, potřebné dovednosti a agilnější myšlení zaměstnanců organizace. 

  Nejen všechny výše jmenované organizace mají společné jasné postupy a investice, které přinášejí větší šanci na úspěch při transformaci vlastní organizace lidského kapitálu (tímto pojmem myslím pracovní síla) mající přímý dopad na očekávání a potřeby spotřebitele.

  Pojďme se na jednotlivé body podívat:

  Zde je tedy oněch 5 způsobů, jak pomoci vlastním zaměstnancům držet krok s digitální transformací:

  1. Zavázat nejprve přímo vedení 
  2. Poskytnout zaměstnancům přímý přístup k zákazníkům 
  3. Pomoct zaměstnancům přijmout agilní přístupy 
  4. Investovat do "UX designu" 
  5. Investovat do trvalého učení se 

  1) Zavázejte nejprve přímo vedení 

  V našem digitálním věku musíme vždy začít od vrcholu: pro nové způsoby práce zavázejte nejprve vedení. Generální ředitel Jean-Paul Agon společnosti L'Oréal oznámil digitální transformaci společnosti, když přijal do exekutivního boardu Lubomiru Rocheta na pozici CDO (chief digital officer).

  Jedním z prvních úkolů nového CDO bylo vytvořit leadership development program, který by v digitálním věku vybavil 1000 top exekutivů znalostmi, mindsetem a způsoby, jak pracuje organizace L'Oréal. Ředitelé společnosti L'Oréal nyní získávají celou řadu vzdělávacích zkušeností, které jim umožňují vytvářet digitální roadmapy pro své regiony a podniky. Tyto programy jim dovolují modelovat chování, které musí jejich členové týmů přijmout k exekuci těchto plánů, jako je ochota experimentovat, otevřenost vnějším partnerství a autonomnější týmové struktury. "Jasná a snadno zapamatovatelná digitální skupinová strategie je nyní hlasitě prosazována vedením v celé společnosti" říká Lubomira Rocheta.

  Dalším dobrým příkladem, jak signalizovat odhodlání přímo z vedení organizace. Lídři v jednotlivých segmentech skutečně mají k dispozici pouze nástroje, které používají sami jejich spotřebitelé. Pete Blackshaw, Globální vedoucí digitálních a sociálních médií společnosti Nestlé, tento postoj pozitivně obhajuje. Osobní využívání vznikajících digitálních platforem a kanálů, napomáhá, aby se tato nová paradigma stala skutečností pro všechny zaměstnance, agenturní partnery a dodavatele.

  "Neustále používám a testuji nové platformy - živé video, příspěvky na Facebooku, Instagram příběhy a další. Zažívat toto osobně mi dává to extra navíc, abych se zeptal na těžké otázky a napadal některé prodejní způsoby agentur a technologických společností, které se mi snaží prodávat velké kampaně. Osobní zkušenost mě činí efektivnějším obchodníkem.
  Pete Blackshaw, (Nestlé)

  2) Poskytněte zaměstnancům přímý přístup k zákazníkům

  Rychle rostoucí společnosti efektivně implementují technologie elektronického obchodu Plug-and-play, optimalizace pro vyhledávače a další distribuční řešení to činí stále jednodušší, aby produkty přímo oslovovaly spotřebitele. Tento posun dává příležitost získat bohatý pohled na vkus a návyky, které řídí jejich prodej. Získání tohoto názoru však vyžaduje současný posun v organizační struktuře, aby interní týmy byly mnohem blíže spotřebitelům. Nové a objevující se nástroje, jako je uživatelský výzkum, mapování a monitoring zákazníků, naslouchání na sociálních sítích (social listening) nebo v neposlední řadě programy emplyoee advocacy mohou být výkonnými nástroji pro implementaci digitální transformace celé organizace na všech úrovních.

  Jedním z takovýchto příkladů může být britská společnost Connected Home, dceřiná organizace britské společnosti Centrica, která vyrábí "inteligentní domácí spotřebiče". Tým byl strukturován jako start-up, se zvláštním zaměřením na uživatelský výzkum, zpětnou vazbu a na závazek k lean operacím. Tento přístup pomohl Connected Home se stát lídrem na trhu během několika málo let. Connected Home se tak stala jedinou britskou společností, která nabízí zákazníkům kompletní domácí zkušenosti s produktem - od vývoje produktů, přes jejich dodání, až po instalaci a průběžnou podporu call-center a týmů inženýrů s 10 000 pracovníky.
  "V prostoru, který může být pro zákazníky často matoucí a frustrující, jsme se zaměřili na pravidelné uživatelské rozhovory, schůzky, testy a ukázky, které nám umožnily vytvořit jednoduchý a snadný užitečný produkt, který reaguje na skutečné potřeby spotřebitelů.” 
  Kassir Hussain, (bývalý ředitel Connected Home)

  3) Pomozte zaměstnancům přijmout agiliní přístupy

  Agilita není pouze pro softwarové vývojáře a developery. Agilní přístup je klíčem k úspěchu i při projektu digitální transformace organizace. Dnešní potřeby samotných spotřebitelů se mění tak rychle mění, že tradiční obchodní road mapy jsou již nedostačující. Zaměstnanci musí být ti, kteří jsou v prvé řadě připraveni a kteří se zmocní tohoto kroku adaptace nových přístupů vedoucích k digitální transformaci organizace. Nejlepší způsob, jak řídit tento posun, je vytvořit soubor hmatatelných každodenních činností a chování, které zaměstnancům umožňují rychleji a flexibilněji jednat. 

  Tradiční korporátní dlouhé schvalovací procesy, dlouho trvající procesy nasazení nových updatů nebo celých nových systémů, mohou být příkladem základních překážek efektivní digitální transformace. Podpůrným nástrojem přijetí agility může být dobře implementovaný a vědomě rozvíjený program employee advocacy, spolu s dlouhodobým a systematickým vzdělávacím programem zaměstnanců.

  Deb Henretta, která vedla P&G Asia, vyzvala své týmy, aby přešli na monitorování všech svých digitálních aktiv - vlastních stránek, webových stránek pro zákazníky a kanálů sociálních médií. Následně představila specifické využití systému employee advocacy (soubor online živých dashboardů a častých zpráv, ke kterému mají zaměstnanci 24/7 přístup), který pomohl týmu udržet neustálý fokus na chování spotřebitelů a jejich aktivit. Došlo k jedinému. Tento agilní přístup zrychlil tempo hodnocení a odezvy zákazníků. Tempo bylo mnohem rychlejší než čtvrtletní a roční hodnocení, na které byly zaměstnanci do té doby zvyklí, dokud byly všechny výrobky prodávány ve fyzickém prostředí. Její tým se naučil pečlivě sledovat vše od času načtení stránky až po recenze spotřebitelů na sociálních sítí. Výsledek? Rychlejší reakce na potřeby trhu a zefektivnění klientské péče.

  4) Investujte do "UX designu"

  Některé přední společnosti vycházejí předně z podnětů zkušeností samotných uživatelů UX (user experience), aby přehodnotili zkušenosti vlastních zaměstnanců, aby mohli efektivněji přilákat a udržet klíčové talenty a adaptovat otevřenější a plynulejší způsoby práce atd. Tyto organizace chtějí lépe porozumět motivaci svých zaměstnanců, z nichž mnozí jsou v nové a neustále se vyvíjející roli se jedná o zaměstnance pocházející z generace s výrazně odlišnou kariérní motivací a očekáváním. Pomocí nástrojů jako jsou frameworkové procesní mapy, rozvoj zaměstnanců a uživatelský výzkum jsou tyto společnosti schopny se adaptovat na nové způsoby, jakým zaměstnanci prožívají svůj čas ve společnosti s každým významným milníkem jejich kariéry.

  Módní skupina LVMH, která je součástí masivní francouzské skupiny luxusních výrobků, je jedním z týmů, který tento přístup zaujal. "Vypůjčujeme si z oblastí, jako je UX design. Jsme schopni přehodnotit klíčové aspekty náboru, onboardingu, vývoje a retence zaměstnanců, abychom vytvořili road mapy pro zlepšení zkušeností právě našich zaměstnanců", říká Nathalie Cheveau, globální manažer talent developmentu v LVMH Fashion Group. 

  V Céline, v jedné z jejich francouzských luxusních značek, vyústila “road mapa zaměstnanců” v Paříži ve čtyři nové iniciativy ke zmírnění rizik u klíčových obchodních pracovníků. Jednou z takových iniciativ je nový program, který zaměstnancům umožňuje lépe porozumět jiným rolím v celé společnosti, čímž se zvýší mobilita zaměstnanců, což je zásadní přínos v prostředí digitální transformace organizace Célie, kde se role a organizační struktury mění velmi často.

  5) Investujte do trvalého učení se

  Vedoucí organizace musí investovat do pravidelných a častých iniciativ pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců, které jsou dodávány ve formátech, které jsou v souladu s rostoucími nároky na pracovní dobu a dostupné moderní technologie.

  Během uplynulého roku se více než 14 000 zaměstnanců společnosti L'Oréal zapsalo a následně i dokončilo specializovaný program na zlepšování dovedností, který zahrnuje požadovaný soubor online lekcí a cílených workshopů zaměřených na praktické dovednosti vedené jednotlivými trhy. Mezi tyto rozvíjené dovednosti patřili i dovednosti jako je optimalizace pro vyhledávače, alokace digitálních médií a digitální analytika.

  Toto úsilí vede celosvětově Camille Kroely, ředitelka pro digitální transformaci v L'Oréal. "Snažili jsme se vytvořit návrh základních digitálních znalostí, kterých by každý zaměstnanec měl být schopen dosáhnout," říká Kroely. 

  Tyto nové dovednosti přinášejí výsledky. Společnost L'Oréal investuje 32% svého čistého mediálního rozpočtu do digitálních kanálů. V roce 2016 zaznamenala organizace navýšení prodeje e.commerce o 33%. 

  Závěrem

  Digitální transformace není jen o technologiích. Právě způsob, jakým organizace komunikuje se svými zaměstnanci, jak je organizuje, jak je rekvalifikuje, na jaké místo je staví, to vše bude hrát zásadní roli ve schopnosti využívat nového paradigmatu přerodu celé organizace v této dynamické době.
 • 0 komentářů:

  Okomentovat

  Souhlasíte? Nesouhlasíte? Máte co říct k danému tématu?

  Získejte knihu "Proč většina školení selže?"

  Jaká školení mají smysl? Proč většina vzdělávacích programů a tréningů selhává? Jak vytvořit úspěšné školení? Jak efektivně vzdělávat zaměstnance?

  Adresa společnosti

  People skills, s.r.o.

  Jaurisova 3

  Praha 4

  PSČ 140 00

  Kontaktujte nás přímo

  info@peopleskills.cz

  +420-734-527-295