• Co je koučování?

  Koučování či koučink nebo koučing (z angl. coaching - „soustavně připravovat") v psychologickém smyslu slova, je nový fenomén, který se pomalu dostává do povědomí.  Nicméně se často setkáte se zcela zkresleným výkladem a přístupem ke koučování. Co je tedy koučink a kdo je kouč?

  Pojem má  dle wikipedia.org tři možné významy: Jádrem je však pouze metoda koučování, forma rozvoje dospělých lidí, založená na mocném způsobu učení se. A od tohoto významu slova koučování vycházíme. Metodu užívá profesionální kouč při práci s klientem. A nakonec koučovací přístup, který je klient po nějaké době sám schopen aplikovat ve vlastním přístupu k lidem, není poradenstvím, radami, terapií, ani přednáškou.

  Definice podle Psychologického slovníku

  Česká definice koučování jako metody vyzdvihuje, že „dospělý člověk se nejlépe učí praxí a vlastní zkušeností", a nedirektivní přístup koučů – „metoda užívaná k taktnímu a ohleduplnému ovlivňování".

  Definice podle angl. Wikipedie

  Americké definice vypovídají o delší praxi: „Koučování je strukturovaný proces, řízený vztahem mezi koučem a jeho klientem." Konečným záměrem koučování je vyvinout vnitřní a vnější struktury, které lidem pomohou dosáhnout úspěchu. Koučování rozvíjí potenciál lidí rozšířením jejich smyslu pro to, co je možné. Koučování je o objevování, uvědomování si a volbě. Lidé, kteří se nechávají koučovat, chtějí vidět výsledky.

  Koučování není psychoterapie. Smyslem koučování není léčba, odstraňování nedostatků nebo skrytých příčin. I když může koučování mít někdy podobný efekt jako psychoterapie, není ho dosaženo skrz psychologické a psychoterapeutické teorie, ale díky vlastní cestě, kterou si klient k výsledku najde.

  Popis metody z pohledu kouče

  Metoda samotná je založena na mnohaúrovňovém koučovacím procesu: Prvoplánově jde o nalezení a jasné vymezení cíle, kterého chce klient dosáhnout, s následným vyhledáváním vhodné cesty k němu. Paralelně s tímto zaměřením na cíl přichází jako „vedlejší produkt" zlepšování sebereflexe, sebedůvěry, sebevědomí, sebeúcty. Zvyšuje se schopnost rozhodovat se i přijímat větší odpovědnost. Skrze změny myšlení, postojů a zlepšování vztahu k sobě sama se rozšiřuje pole možností daného člověka. Zpřístupňují se zejména jeho vnitřní zdroje. V souvislosti s tím se zlepšují i jeho vztahy k druhým lidem (nachází pocit větší blízkosti). Podporováním pozitivní energie dochází k aktivizaci klienta, k rozvoji jeho tvořivosti a intuice. Na ještě hlubších úrovních se koučování může zabývat identitou, integritou, případně smyslem života nebo posláním. Zlepšení jednotlivých kvalit se může stát i samotným cílem koučování. Za podmínky, že klient je ochoten přijmout odpovědnost, tedy samostatně volit a rozhodovat, lze koučování považovat za univerzální metodu dosahování stanovených cílů. Koučování odstraňuje obavy, strach a stres. Řeší problém vyhoření a umí pracovat i s organizací času a sil.

  Popis metody z pohledu klienta

  Vedle práce s cílem spouští koučování změnu postojů a smýšlení lidí. Jde o „jasnost": klient si vyjasňuje, lépe uvědomuje, co chce, své postupy, přístupy a postoje. Koučování doposud nebývale ctí a podporuje individualitu, jedinečnost člověka. Těžiště hodnocení se pozvolna přesouvá do nitra jedince. Sebehodnocení se stává důležitější než hodnocení vnější autoritou. Vztah s koučem vytváří bezpečné podporující prostředí pro další růst člověka. Ten se pak stává aktivním tvůrcem svého života a opouští reaktivní model, ve kterém se zříká své odpovědnosti a stává se více méně obětí vnějších podmínek. Získává větší pocit moci nad svým životem, lepší odhad, větší kompetenci, pocit oprávněnosti, když je ochoten přijmout svou odpovědnost. Koučování je dobrý způsob, jak něco začít s rozmyslem měnit. Vede i k umění „sebekoučování".  Jaký je Váš názor na toto téma? Co Vás nejvíce zaujalo?  Podělte se o Váš názor s ostatními v komentáři pod článkem.

  Pokud se vám článek líbil, pošlete jej dál! 


  _________________________________________________________________
  Mé jméno je Jaromír Průša (@nacesteskoucema zabývám se profesně koučováním, lektorováním a profesionálním networkingem. 

  Specializuji se zejména na exekutivní coaching, facilitaci councilů a na profesionální business networking. 

  Kontaktovat mě (LinkedIn profilmůžete přímo ZDE
 • 0 komentářů:

  Okomentovat

  Souhlasíte? Nesouhlasíte? Máte co říct k danému tématu?

  Získejte knihu "Proč většina školení selže?"

  Jaká školení mají smysl? Proč většina vzdělávacích programů a tréningů selhává? Jak vytvořit úspěšné školení? Jak efektivně vzdělávat zaměstnance?

  Adresa společnosti

  People skills, s.r.o.

  Jaurisova 3

  Praha 4

  PSČ 140 00

  Kontaktujte nás přímo

  info@peopleskills.cz

  +420-734-527-295